Disclaimer

H.A.de Kort's trading b.v. en ARE Trading Belgium BV sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook die verband houdt met het gebruik van deze site van H.A. de Kort's trading b.v. of met de (tijdelijke) onmogelijkheid de H.A. de Kort's trading b.v. website te kunnen raadplegen.

H.A.de Kort's trading b.v. en ARE Trading Belgium BV nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van H.A. de Kort's trading b.v. is verkregen.

Indien via de inhoud van andere websites naar de website van H.A. de Kort's trading b.v. wordt verwezen of indien via de website van H.A. de Kort's trading b.v. naar de inhoud van websites van derden wordt verwezen dan aanvaardt H.A. de Kort's trading b.v. voor deze inhoud geen enkele aansprakelijkheid.

H.A. de Kort's trading b.v. behoudt zich alle eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en informatie via deze website omtrent de aangeboden produkten.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H.A. de Kort's trading b.v. is het niet toegestaan informatie en/of huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Niets uit de tekst of foto's in de website van H.A. de Kort's trading b.v. mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief